Výfuková koncovka Termignoni H159094SO01 Honda CBR1000

Nehomologovaná titanová výfuková koncovka

cena 15700,– Kč

Výfuková koncovka Termignoni H159094SO05 Honda CBR1000

karbonová koncovka Termignoni

cena 14900,– Kč